Анализ на безопасните и здравословни условията на труд


Категория на документа: Икономика


Икономически университет- Варна
2013г.

Курсова работа

Тема:

Анализ и оценка на безопасните условия на труд

Изготвил: Ивета Игнатова Проверил:
4 курс, 32 група гл.ас. д-р Йордан Иванов
Фак.№ 10836 гл.ас. д-р Пламен Павлов
Спец.: Икономика на индустрията

Съдържание:

1. Същност и особености на условията на труд според икономическата теория
1.1Дефиниция за условия на труд
1.2.Фактори, от които зависят условията на труд
1.3.Дефиниция за работоспособност
1.4.Неблагоприятни въздействия върху условията на труд
1.5.Работна среда

2.Законова рамка
2.1.Същност
2.2.Законови изисквания за нормална работна среда
2.3.Конвенции
2.4.Особености според Кодекса на труда
2.5.Особености според Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Постановления и наредби
2.6.Изисквания към работодателите за осигуряване на безопасни условия на труд

3.Методологичен анализ на безопасните условия на труд
3.1.Цел на анализа
3.2.Анализ на неблагоприятните и опасни въздействия на работната среда
3.3.Анализ и причини за трудови злополуки

Списък на използваните съкращения:
УТ
Условия на труд
ЗБУТ
Здравословни и безопасни условия на труд
ЗЗБУТ
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
ГИТ
Главна инспекция по труда
КТ
Кодекс на труда
МТСП
Министерство на труда и социалната политика

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на безопасните и здравословни условията на труд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.