Анализ на активите


Категория на документа: Икономика


Технически университет - Габрово
Стопански факултет
Специалност "Стопанско управление"

КУРСОВА РАБОТА

По Стопанска Диагностика

на тема:

"Анализ на активите"

Изготвил: Преподавател:
Миглена Стефанова Стоянова /доц. д-р. А.Айнаджиев/
3 курс, фак. №30813101

Габрово

2011

I. Анализ на фирмата.

Фирма "ПайпЛайф" е създадена през ноември 1995 година, регистрирана е като дружество с ограничена отговорност (ООД). От 20.02.2002 година формата на собственост на фирмата е променена и тя е преименувана в "ПайпЛайф" ЕООД.

Мисията на фирмата е свързана с основната идея за създаването и развитието й, натрупаният опит и изграденият имидж. Мисията е фактор, който се взема предвид при разработване целите и определянето на основната стратегия. Тя уточнява насоките и полето на дейност: основни продукти и пазари, които ще бъдат задоволявани.

Фирма "ПайпЛайф" ЕООД е специализирана в търговията с промишлена тръбопроводна арматура и помпи. Фирмата има представителни и дистрибуторски права от следните производители:

K S B - Германия; HOLTER REGELARMATUREN - Германия; VEXVE Oy - Финландия; END ARMATUREN - Германия; ARMAK - Полша; F.A.G. - Полша; БУРГ МАШИНЪРИ ООД - България; СПЕКТЪР ЕООД - България; ВЪЗХОД АД - България.

В групата промишлена тръбопроводна арматура се включват следните стоки: спирателни и шибърни кранове, спирателни, възвратни и електромагнитни вентили, стоманена сферична арматура, чугунена арматура за ниско налягане, арматура за регулиране и контрол, стоманени горещо валуцувани колена и др. Помпите, които фирмата предлага са потопяеми, сондажни, едно и многостъпални хоризонтални и вертикални, помпи с двойновтичащо работно колело, помпи и системи с вграден или външен честотен преобразовател и др. Фирмата предлага и следните услуги: гаранционен и следгаранционен сервиз за предлаганите продукти, супервизия или техническа помощ при монтажа и пуска на доставените изделия.

"ПайпЛайф" ЕООД е насочила основните си маркетингови усилия към задоволяване търсенето на тези продукти на пазара на организациите потребители основно от отрасъл промишленост и по-точно химическата, хранително-вкусовата промишленост, както и водо-, газо и топлоснабдяването, енергетиката и строителството. Стоките предмет на търговската дейност на фирмата и предлаганите от нея услуги са взаимнодопълващи се, което налага прилагането на синхронен маркетинг.

Целта на фирмата е, чрез по-пълно и цялостно задоволяване на потребностите да бъде завоюван по-голям пазарен дял, както и да се поддържа изградения с много усилия имидж на коректен партньор.

Във "ПайпЛайф" ЕООД работят общо 32 висококвалифицирани служители, от които 11 специалисти по продажбите и 8 сервизни инженери. Целият ръководен персонал е с висше техническо или икономическо образование. Фирмата ползва услугите на сертифицирани консултанти, юрист консулти, одитори от реномирани фирми и др.

Фирмата разполага със складова база с площ 3500 м2, а също и със собствен транспорт: товарен автомобил с товароподемност 5 тона - 1 брой, леко товарен автомобил с товароподемност 2 тона - 2 броя, товароподемна техника, обслужваща складовете: мотокари - 3 броя. В 70% от сделките фирмата осигурява транспортирането на стоките до клиента.

"ПайпЛайф" ЕООД е в процедура на сертифициране по ISO 9001: 2000. Внедряването на системата за управление на качеството ISO ще повиши конкурентоспособността на фирмата и ще затвърди позицията й на една от водещите фирми в бранша. Тенденциите за приобщаване на националната ни икономика към стандартите и изискванията на Европейския съюз обуславят и възходящото развитие на потребителското търсене и потребление на продукцията, отговаряща на високите стандарти за качество на Обединена Европа. Постепенното снижаване на мита и митнически такси, хармонизирани с единната политика на ЕС е още едно облекчение и перо за снижаване на стойността на продуктите.

Фирмата заема едно от водещите места в своята област на действие и разбира се има своя не малък принос в регионалната и национална икономика, поради обема на внасяните данъци и такси. За доброто финансово състояние и финансовата сила на фирмата говори и анализа на изложените по-долу характеризиращи я параметри.

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ
БАЗА
ОТЧЕТ
ИЗМЕНЕНИЕ
СТАТИИ
х.лв.
отн.дялСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на активите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.