Анализ и оценка за общественото здраве в Италия за период от 1970-2011 г.


Категория на документа: Икономика


14660
.......
.......
1995
19830
20144.9
19910
19119.1
21179,5
17503.3
52,22
49.74
2000
21010
20758.6
19388,3
17497.5
25753,64
21953.2
45,86
44.09
2005
30880
30899.8
30478,8
27900
28279,9
26921.5
47,92
45.48
2011
35370
36739.1
36147,6
34844.1
32688
32832.7
49,86
47.88


Фигура 1

Голямо постижение за Италия е стабилизирането на инфлацията през последните години.Това се дължи главно на подписваното от 1992 год.споразумение за стабилизирането на нивото на заплатите и съответно нивото на инфлацията.Най високо ниво на инфлацията ( фиг. 2 ) е достигнала през 1980 год.От 1985 год.нивото и намалява чувствително ,като за последните години то се запазва все така ниско.От 1992 год. Икономическата политика на Италия е насочена към намаляване на бюджетния дефицит и държавния дълг.В сравнение с инфлацията в държавите от ЕС тя се запазва ниска ,което доказва че Италия е добре развита икономическа държава.

Фигура 2 Инфлацията в Италия за периода 1970-2001година

Нивото на безработица в Италия през периода 1970 г-2011г варира .Като тя е регионален проблем за страната.По принцип се наблюдава ниска безработица в северните райони и висока в южните.Както се вижда от фиг.3 най -висока е била в периода 1990-1995 година съответно 11-11,7 % след което намалява и през 2005 год.достига 7,7 % ,а през 2011 година тя отново покачва своето ниво до 8,4 %.
Заради икономическата криза през 2011г. младите работещи италианци на възраст от 15 до 34 г. са намалели с един милион в сравнение с 2008 г.броят на работещите млади хора е намалял от 7,11 милиона на 6,05 милиона. Само за една година от 2010 до 2011 г. безработните младежи са се увеличили с 233 000.Ако се вземе под внимание по-ограничена възрастова група на младежите от 15 до 24 г., безработицата при тях надхвърля 20,5%.

Фигура 3 Ниво на безработицата в Италия за периода 1970-2011годинаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка за общественото здраве в Италия за период от 1970-2011 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.