Анализ и оценка за общественото здраве в Италия за период от 1970-2011 г.


Категория на документа: Икономика1. Числеността на населението в Италия за периода ,като цяло се наблюдава увеличаване броя на населението.

2. Броят на градското население е повече от селското ,което се дължи на урбанизацията и по добрите условия на живот в градовете.

3. Раждаемостта и сумарната плодовитост Италия е с низходяща тенденция,поради застаряващото население.

4. Водещите причини за смъртността в Италия са болестите та кръвообращението,следвани от злокачествените заболявания,травми и отравяния.

5. Смъртността при мъжете е по висока ,което се дължи на рисковите фактори.

6. Майчината смъртност е намаляла ,което се дължи на добре разработени програми за проследяване на бременността при жената..

7. Низходящата тенденция при детската смъртност доказва ,че в страната работи много добра профилактика при децата,в това число и задължителните имунизации.

8. Висока е СППЖ в Италия,което е признак за добър жизнен стандарт.

9. Заболяемостта в страната от туберкулоза и новообразувания намалява.Което се дължи на подобряване на диагностиката и лечението на тези заболявания.

V. Препоръки за преодоляване негативните тенденции на общественото здраве в Италия.

Италия е една силно развита европейска държава.Въпреки световната икономическа криза страната продължава да се развива в икономическо и социално отношение.Основните проблеми на страната са ниската раждаемост Необходимо е от страна на здравната служба подобряване работата в посока здравно възпитание -насърчаване на жените във фертилна възраст да имат повече деца.Здравни беседи в училище свързани с ранното полово съзряване,рисковете от ранно полово общуване с цел да се намаляват абортите по желание.За да де съхранят повече трудоспособни хора в Италия е необходимо ,работата на здравната служба да е ориентирана към превенция на социално значими заболявания .Това изисква подобряване на първичната профилактика за борба с рисковите фактори:борба със затлъстяването /здравословно хранене,повишена двигателна активност/,борба с тютюнопушене,алкохол,наркотици с цел намаляване болестите на кръвообращението,който е и другия основен проблем на Италия.Да бъдат обхванати всички рискови групи с диспансеризация.Профилактика обхващащи всички възрастови групи население.Да се изнасят здравни беседи в училищата за здравословен начин на живот. Да се работи за промоция на здравето.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка за общественото здраве в Италия за период от 1970-2011 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.