Анализ и оценка за общественото здраве в Италия за период от 1970-2011 г.


Категория на документа: Икономика


ЕС
1980
5.8
29.78


1985
7.2
25.26


1990
7.36
21.6
12
43.26
1995
9.9
23.23
17
47.65
2000
6.15
20.23
9
37.51
2005
6.6
17.18
10
28.28
2011
3.4
12.26
8,8
22.48


Фигура 29

Заболяемостта от злокачествени новообразувания /фиг.30/ е нараснала около два пъти за анализирания период в Италия и тя е по голяма в сравнение с ЕС,като за 2011год. е 572.73 за Италия и 543.7 за ЕС.Болестноста е нараснала около три пъти за Италия като през 1970 год.тя е 1,39% з и достига 4,3% за 20011год.От данните които имаме в сравнени с ЕС ,болестността в Италия е по висока,съответно 2005 год.тя е 3.52 % ,а за ЕС-2,49%.
Злокачествени новообразования


Година
заболеваемост на 100000
болестност в %

Италия
ЕС
ИталияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка за общественото здраве в Италия за период от 1970-2011 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.