Анализ и оценка за общественото здраве в Италия за период от 1970-2011 г.


Категория на документа: Икономика


71.05
77.72
70.17
77.03
1985
72.37
78.95
70.83
77.72
1990
73.79
80.51
71.58
78.66
1995
74.83
81.4
72.5
79.58
2000
76.65
82.67
74.12
80.68
2005
.......
.......
75.57
81.71
2011
.......
.......
77.37
83.19


Фигура 28 Средна продължителност на предстоящия живот

8.Болестност и заболеваемост

Заболяваемостта описва честотата и характера на разпределение на тежестта на заболяванията в общността и служат за оценка на общественото здраве.
От данните предоставени във фигура 29 туберкулозата през 1980 година 5,8 ,започва да нараства и през 1995 год.достига най -високото си ниво 9,9 .След което се проследява низходяща тенденция за да стигне до 3,4 през 2011год.Снижението на заболяевомостта от туберкулоза говори за навременно откриване на новите случаи ,прилагане на противоепидимични мерки в огнищата на заболяването,активно наблюдение,лечение и контрол на заболелите лица от страна на здравната служба в Италия.Много ниската заболеваемост в сравнение в ЕС също го доказва .
Туберкулоза

Година
заболеваемост на 100000
болестност на 100000

Италия
ЕС
ИталияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка за общественото здраве в Италия за период от 1970-2011 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.