Анализ и оценка за общественото здраве в Италия за период от 1970-2011 г.


Категория на документа: Икономика


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН

ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"

КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА: ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЗДРАВНО-

ДЕМОГРАВСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В

ИТАЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 1970-2011г.

Разработил: Проверил:

Албена Б. Савова Проф. Д-р А. Велкова

Фак. № 210269 Гл. ас. Й. Симеонова

Плевен 2014г.

І .Методика

Основната цел на курсовата работа е да се анализира и оцени здравно -демографското състояние на населението на Италия за периода 1970-2011г. и да се съпостави с това на ЕС. Използвани е информация от база данни на СЗО.Събрани са разнообразни по своята статистическа и логическа същност индикатори ,проследени във времето и онагледени посредством табличен и графичен дизайн.

IІ.Географска ,икономическа и здравна характеристика на Италия

1.Климато географски особенности.

Разположена в Южна Европа,Италия заема Апенинския полуостров,който се простира в средата на Средиземно море под формата на ботуш с висок ток.Плиткото Адреатическо море мие източните му каменисти брегове,аТиренско море вае главозамайващи гледки от скалистия му западен бряг.Италия заедно с големите острови Сицилия и Сардиния се характеризира със значителни топографски различия:плодородни равнини и поля,блатисти низини,планини и суха ,безплодна земя на юг,брулена от горещи ветрове.Поради меридионалния характер на простиране,разчленеността на релефа и различията в експозицията на отделните части на страната в Италия има големи климатични различия.На север в Алпите климатът е планински.В Паданската низина той е умереноконтинентален с преход към средизимноморски ,а в полуостровна и островна Италия -субтропичен средиземноморски ,отличаващ се с мека влажна зима (средна януарска температура 8-10 градуса) и сухо лято.Този климат е характерен и за Лигурската ривиера.Средногодишното количество на валежите е 700-1500 мм.Падат изключително през зимата и отчасти в края на лятото и началото на пролетта.Най -обилни са валежите по западните склонове на Апенините към Лигурското крайбрежие-2000-3000 мм ,поради това ,че се намират на пътя на циклоните,а най- малко валежи падат на полуостров Салентина и в Южна Сицилия ( 4000-5000мм годишно).

2.Държавно устройство.

Италия е парламентарна република от 1946год.
Парламентът е двукамерен,с Камара на депутатите и Сенат ,които се избират на всеки пет години и са абсолютно равноправни.Камарата на депутатите има 630,а Сенатът -326 членове.Ръководител на правителството е министър председателят,а държавен глава е президентът.

3.Политическа ситуация.
В първите следвоенни десетилетия Италия е смятана за "икономическа и политическа лаборатория" на Европа. Причините са бързите темпове на икономически растеж и специфичната вътрешна ситуация. Политическата сцена е доминирана от една страна от непоклатимата християндемократическа партия (непрекъснато на власт приблизително колкото БКП, от 1948 г. до началото до деветдесетте години), а опозицията от най-голямата комунистическа партия в западния свят. В следвоенното възстановяване държавата упражнява директен контрол върху голяма част от едрата индустрия и изпълнява решителна роля в инвестициите в икономиката, както и в индиректното насърчаване на потребление чрез държавно-социални разходи за здравеопазване и образование. Към това трябва да се добави силната финансова и политическа подкрепа от Американските инициативи като плана "Маршал" за следвоенната реконструкция на Западна Европа - начинание, обещаващо висока възвращаемост за капиталистите и приходи за държавата, имайки се предвид масовото унищожение на производствени мощности и инфраструктура по време на войната. Италианците имат богат избор от леви политически сили: "Левица, екология и свобода", "Комунистическо обновление", "Италиански комунисти", "Антикапиталистическа левица", "Комунистическата партия на работниците" и още други. Не става дума за казионни партии, а за политически сили, зад които има реална история. В последните години обаче само първата и най-умерената от тях присъства в парламента с едва 3% от гласовете на изборите. Учудващ факт, имайки се предвид богата италианска традиция на социални движения и борби след Втората световна война. На синдикалния фронт, CGIL, най-големия профсъюз, който традиционно се причислява към левите, отдавна води политика на компромиси с работодателите и то особено през последната година при правителството на лявоцентристка Лета. Освен левите партии и организации в Италия съществуват много социални движения, занимаващи се с проблеми като защитата на околната среда, правото на жилище, прекариата, борбата срещу мафията. Най-масовото и ефективно от тях е движението NO TAV, което се бори срещу екологичните и икономически последствия от строежа на нова линия за свръхскоростни влакове във района на Вал ди Суза (близо до Торино), което ще струва на държавата около 20 милиарда евро. Активистите успяха да въвлекат в борбата местни жители и някои кметове. Репресиите от страната на държавата са жестоки, стига се много пъти до тежки сблъсъци с полицията и арести с необосновани обвинения за терористична дейност. От няколко години в Италия тежестта на икономическата криза бива прехвърляна върху работещите и бедните. В тази ситуация радикалната левица изглежда все още прекалено слаба и изолирана, за да представи реална алтернатива.

4.Икономика.

Индустриалното развитие на Италия започва в края на 19 век и сравнително бързо се разраства на север преди първата световна война.Фашистката политика на Бенито Мусолини и световната депресия през 30-те стимулират по скоро преструктуриране отколкото разрастване на икономиката.В края на втората световна война през 1945 година почти половината работна сила е заета в селското стопанство.След втората световна война Италия развива диверсифицирана индустриална база,особенно на север ,която дава значителен принос за икономиката.Ръстът на развитие се забавя през 70 -те и 80-те години ,а през 90-те години правителството въвежда реформи за справяне с неефиктивноста на икономиката.започва приватизация на обществените индустрии,така че Италия ,да може да намали огромния си публичен дълг и да спази изискванията на ЕС. През 90 -те години Италия да прехвърля в частни ръце държавната собственост.Намаляват и разходите на правителството ,което предизвиква протести.Икономическата стагнация обаче продължава до 2000 година.
Според данни на МВФ за 2014 година италианската икономика е седма в света и четвърта в Европа по големина на брутния вътрешен продукт (БВП). Членка е на Г8, Европейския съюз и ОИСР. Италия има пазарна икономика с висока свобода на инвестициите и търговията; стандартът на живота в страната е 8-мият най-висок в света. В допълнение, Италия има третият най-голям национален златен резерв в света (след Германия и САЩ), а БВП на глава от населението е равен на средния за ЕС.
В същото време италианската икономика е изправена пред редица проблеми, например изключително ниския си растеж (средно 1,23% за последното десетилетие, в сравнение с 2,28% годишно за ЕС.) Южна и Северна Италия се различават значително по своето икономическо развитие - докато в северната част БВП на глава от населението достига 32 900 евро (135,5% от средния за ЕС), то някои южни региони имат БВП на глава от населението, равняващ се на 16 300 евро (по-малко от 60% от средния). Заради тези проблеми, както и сравнително високите нива на корупция и бавните реформи, Италия понякога е наричана "болният човек на Европа".Въпреки тези проблеми ясно се вижда (фиг.1) възходящата тенденция на БВП.Сравнявайки го с БВП на ЕС се вижда ясно ,че ЕС е с по нисък,което говори за Италия ,че е добре развита икономически държава.В страната се добиват живак, пирити, въглища, желязна руда, нефт, боксити, мрамор и др. Най-развити промишлени отрасли - машиностроене, автомобилостроене, хранително-вкусова, химическа, текстилна, металургия, корабостроене, самолетостроене, електроника, електротехническа, оптическа, нефтопреработване.Италия е най-големия производител на паста в целия свят.От селското стопанство с най голямо- значение е земеделието-зърнени култури,плодове,грозде ( 10 млн.тона годишно ,90 % от които се преработват на вино ),цитруси ,домати, и др.Животновъдсво предимно в Северна Италия.

Година
БНП на глава от населението в $
БВП на глава от населението в $
Реален БВП на глава от населението
Общо държавни разходи като % от БВПСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка за общественото здраве в Италия за период от 1970-2011 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.