Анализ и оценка на испански емитивен национален туристически пазар


Категория на документа: Икономика


УВОД

Испания е четвъртата по големина държава в Европа след Русия, Украйна и Франция и втора в Европейския съюз, с площ от 504 645 км²,. Избрала съм тази страна, защото е изключително привлекателна, със слънчеви плажове, безоблачни небеса и богата култура.

Въпреки влиянието на кризата обхванала страната в момента и високият процент на безработицата, туризмът заема важно място в икономиката на страната. Годишно Испания се посещава от около 60 млн. туристи, като 95% от тях са от западноевропейските страни. Тя притежава най-голямата в Европа материално-техническа база за обслужване на многобройните си посетители.

Поради доброто си географско положение и изградените транспортни връзки испанците лесно могат да достигнат до избраната дестинация и се очаква емитивният туристически пазар на Испания да претърпи положително развитие, въпреки настоящите си ниски стойности. Друга особеност, която обуславя задграничните пътувания са високите температури през лятото, които пораждат търсене на по благоприятни местоположения за практикуване на туризъм и високият интерес на испанците към чуждите култури и традиции.
1. ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ ПО ЦЕЛ НА ПОСЕЩЕНИЕ

Определяни по цел на посещение, пътуванията на испанците биват различни - делови, за посещения на близки и приятели, познавателни и други.

През 2009г. основният дял на испанския емитивен пазар заемат ваканционните туристически пътувания. Според проучванията 53,6% от всички пътувания, са именно с цел отдих и почивка. Деловите пътувания и тези с цел посещение на близки и приятели имат по-ниска относителна тежест: 24% и 17,4% , а останалите 5% са пътувания с друга цел.

През последните години, обаче се наблюдава спад в пътуванията, причинен от намаляването на дела на свободното време (-11.9%), и икономическата криза, обхванала страната. Деловите пътувания намаляват с 20,7%, а посещенията на близки и познати с 7.8%. През 2012г. международните ваканционни пътувания отново имат превес.

Таблица №1: Пътувания на испански граждани по мотив за пътуване за 2012 год.
ЦЕЛ НА ПОСЕЩЕНИЕ
С цел изследване /учене
Свободно време/ваканция/ почивка
Посещение на близки и приятели
По работа/ бизнес
Други
ДЯЛ В %
2,5%
51,7%
28,3%
15,1%
2,5%
Източник: Balance del turismo en Espana, 2012

Мотивите, които подбуждат испанските резиденти за пътуване в чужбина са разнообразни. Проучване установява, че основен мотив на испанците за пътуване извън страната е почивката и рекреацията. Има наличие на желание за разтоварване от напрежението и стреса, които са неизменна част от ежедневието. Ваканцията, сама по себе си, благоприятства за едно приятно приключение и отдалечаване от скучното и изпълнено с проблеми ежедневие, като също така имат възможност за събиране на мислите си и добро прекарване на свободното си време.

Мотивът за култура и образование обогатява културата на туристите и им помага в събирането на повече познания, чрез посещение на непознати места и опознаване на чуждите култура и бит . По-малък дял заемат други видове мотиви като спорт, авантюра.
2. ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ ПО ВИДОВЕ ДЕСТИНАЦИИ, ВИДОВЕ РЕЦЕПТИВНИ ПАЗАРИ, ВИД И КАТЕГОРИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ

Осем от всеки десет туристи, избират за своя дестинация страна от Европа. Франция, Португалия и Италия
се очертават като основните дестинации, предпочитани от испанските туристи.
Таблица №2: Пътувания на испански граждани по видове дестинации за 2012 год.

Брой пътувания
% годишно увеличение/намаление
% от общият брой осъществени пътувания
ЕВРОПА
9 510 142
-9,1
78 %
Франция
2 328 365
-3,9
19,1%
ПортугалияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка на испански емитивен национален туристически пазар 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.