Амортизация


Категория на документа: Икономика


23 500,00 лв.
6
100 000 лв.
20 000
0,50 лв.
10 000,00 лв.
13 500,00 лв.
7
100 000 лв.
15 000
0,50 лв.
7 500,00 лв.
6 000,00 лв.
8
100 000 лв.
12 000
0,50 лв.
6 000,00 лв.
0,00 лв.


200 000
Амортизациите са неравномерни, но съответстват на ползите от извършената от актива работа.Методът е подходящ при дълготрайни активи с ограничен обем производство:
* автомобили на база пробег;
* самолети на база прелетни часове;
* селскостопански машини трактори обем работа в декари и други

Категории данъчни амортизируеми активи
Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:
1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура;
3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;
4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони;
5. категория V - автомобили;
6. категория VI - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;
7. категория VII - всички останали амортизируеми активи.
(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:
Категория активи
Годишна данъчна амортизационна норма
Категория I
4,0%
Категория II
3,0%
Категория III
10,0%
Категория IV
50,0%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Амортизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.