Американски туристически конгрес


Категория на документа: Икономика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

КАТЕДРА: ТУРИЗЪМ

РЕФЕРАТ

По дисциплината: "Международни туристически организации"

На тема: Американски туристически конгрес (INTER-AMERICAN TRAVEL CONGRESS)

Изработил: Проверил:

Съдържание

1. Наименование на международната туристическа организация. Същност и цели.........................................................................................3
2. Възникване, развитие и форми на сътрудничество...............................5
3. Структура на организацията....................................................................8
4. Мероприятия, проекти и сфери на дейност..........................................10
5. Съвременни тенденции...........................................................................13
Литература
Снимки

Американски туристически конгрес (INTER-AMERICAN TRAVEL CONGRESS).
Постоянният изпълнителен комитет на Американския туристически конгрес се състои от специалисти, представляващи правителствата на седем страни .Настоящите членове на конгреса са: Панама, Коста Рика, Доминиканската Република, Еквадор, Венецуела и САЩ.
Цели и функции на Американския туристически конгрес:
* Да съдейства с всички средства, с които разполага за развитието и прогреса на туристическите пътувания в Северна Америка и Южна Америка.
* Да организира и насърчава редовните срещи на техниците и експертите за проучването на специфичните проблеми, свързани с туристическите пътувания.
* Да насърчава подготовката на проучвания с цел по-нататъшно развитие на туризма. Тези проучвания ще се основават на цялостните и органично свързани планове от общински, държавен, областен/ районен, национален и междуамерикански мащаб.
* Да поддържа тесни връзки с различните междуправителствени и частни организации, занимаващи се с туристически пътувания и да полага усилия за координиране на дейността им.
* Да благоприятства за хармонизиране на законите правилниците, отнасящи се до туристическите пътувания.
* Да се възползва от сътрудничеството, предлагано от частните компании по света и районните организации, имащи отношение към туризма, и които са с консултативен статус спрямо Обединените нации, или да поддържа отношения за сътрудничество с Организацията на държавите от Америка.
* Да обсъжда проекти за техническа помощ и сътрудничество.
* Да разпространява в страните от Америка информация, отнасяща се до постигането на техните цели.
* Да проучва, предлага и спонсорира чрез Организацията на държавите от Америка приемането на официални споразумения между правителствата, отнасящи се до туризма.
* Да работи за подобряването и единството на административните и финансови процедури, свързани с туристическите услуги в различните страни на Америка.
* Да спомага за установяването на сътрудничество между подобни световни и регионални организации както првителствени, така и частни и да ги приканва да участват като наблюдатели на срещите на Конгресите.
* Да служи като консултативно тяло на организацията и на нейните органи във всички начинания, свързани с туризма в този регион.
* Да осъществява други дейности в областта на туризма, възложени й от Генералната асамблея на организацията, Съвещателното събрание на министрите на външните работи или от други съвети и органи на организацията.

Възникване и развитие на Американския туристически конгрес

Американският туристически конгрес е учреден през 1939г. с цел да развива туризма в страните от Северна и Южна Америка, да осъществява технически проучвания, да поддържа връзката между правителствените организации и частния сектор, да придвижва проекти за техническо сътрудничество и да подкрепя членуващите държави в усилията им за развитие на туризма. XVIII конгрес състоял се в Гватемала в периода 18-20 юни 2003 г., и събирал лидерите на 34 страни, представлява концентриране на усилията да се признае значимостта на развитието на частния сектор в политиката, свързана с развитието на туризма в Северна и Южна Америка. Затова в допълнение към представителите на правителствения туризъм, конференцията представлява и интересите на следните групи:
* Представители на хотелиерите, въздушните линии и круизи,предприемачи и управители в атракционния бизнес, търговци на едро и туроператори, пътнически агенти, институционални и частни инвеститори;
* Туристически, търговски, бизнес и индустриални палати, компании за развитие на търговията, предприемачи, защитници на околната среда, архитекти, географи и проектанти, както и членове на туристически, търговски, бизнес и финансови издателства.
Под темата "Коопериране на страните от едното полукълбо в рамките на новите възможности на туристическия сектор", Конгресът дава възможност на представителите на туризма от частния и обществения сектор да оценят усилията, свързани с преодоляване на 11 септември 2001г., да научат за инициативите, насочени за възстановяването на туризма и за възможностите му в бъдеще.
Конгресът дава възможност на представителите на частния и обществен сектор да преценят кои са настоящите задачи, свързани с:
* въздушния превоз;
* сигурността на туристите и тяхното здраве;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Американски туристически конгрес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.