Алтернативни видове туризъм


Категория на документа: Икономика
КУРСОВА РАБОТА

по

Учебна дисциплина: " Алтернативни видове туризъм "

Преподавател:

на тема

"Приключенски туризъм "

Екскурзионен маршрут в Източни Родопи

Разработил:

Факултетен №

Специалност "Икономика на туризма "

2014г.

Съдържание:

1.Увод
2.Алтернативния туризъм в България
2.1 Дефиниция на БААТ

2.2 Алтернатива на какво?

2.3Различните лица на алтернативния туризъм

3.Приключенски туризъм
спускането по снежни кулоари, извън пистите или

4.Екскурзионна програма с цел Приключенски туризъм в Източни Родопи

5.Описание на посетените обекти в екскурзионната програма

6.Източници на информация

1.Увод

България е страна с изключителни природни ресурси,
останали диви и непокътнати от влиянието на човека.
Ние сме една от малкото страни в Европа със запазена
природа и биоразнообразие, дължащо се на
географското разположение и разнообразния релеф. В
европейската екологична мрежа "Натура 2000" саСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алтернативни видове туризъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.