Агрегатно планиране


Категория на документа: Икономика
1
Разходи по съхранение на запасите
3
2
Разходи за РЗ в редовно работно време
16
3
Разхди за РЗ в извънредово работно време
24
4
Разходи за подизпълнители
50
5
Разходи за неизпълнена поръчка
40
6
Еднократни разходи за назначаване на 1 работник
100
7
Еднократни разходи за съкращаване на 1 работник
600
Таблица 2. Стойности на месечните разходи на фирмата

Следва да бъдат разработени алтернативни планове и изчисления на разходите за всеки един от наличните капацитети
План № 1 на производителя на ПВЦ дограма
Фирмата разполага с постоянно количество работна сила за осигуряване на среднодневното търсене за планирания период. В този случай не се използва извънреден труд, нито подизпълнители. Производителят натрупва запаси през периодите с по-ниско търсене и ги използва през активния строителен сезон. При този план се работи с нулеви начални и нулеви планирани крайни запаси.
- размер на средно дневното работно търсене-30бр./ден
- необходимата работна сила за производството на 30 бр. ПВЦ дограма на ден е 20 бр. Работници

Месец:
1
2
3
4
5
6
Общо
Прогноза за търсенето:
(бр.)
400
500
600
800
900
600
3800
Производствена продукция:

В редовно работно време:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Агрегатно планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.