Аграрна икономика


Категория на документа: Икономика


КЛАСИФИК. За яйца За месо и яйца За месо За месо
ПРОИЗХОД И МЕТОД НА СЪЗДАВАНЕ САЩ. Кръстосване на внесени от Италия кокошки с Виандот и Минорка. САЩ. Чрез кръстосване на Бяла кохинхина, Доркинг и други породи. Англия. Чрез кръстосване на Малайски борци с Бял виандот. Индия. Кръстосване на местни кокошки с други азиатски породи.
ЗНАЧЕНИЕ Отглеждат се чистопородно и за създаване на хибриди за яйца. Чистопородно и за хибридизация (майчина форма при производството на бройлери). Широко разпространена. Използва се като бащина форма при производство на бройлери. Използвана при създаване и усъвършенстване на съвременни световни породи.
ОСОБЕНОСТИ Тяло-удължено и тясно, здрави кости. Гребен-прост, средно голям, листовиден, с 5 зъбеца, при петлите-изправен, при кокошките- най-често увиснал. Големи менгуши, околоушки - овални и бели. Краката, човката и кожата са жълти. Едро приповдигнато тяло с дълги, дълбоки гърди. Главата е сравнително малка. Добре замускулени подбедра. Гребен - прост, листовиден и средно голям. Големи менгуши и червени околоушки. Кожата и краката са бели. Едро и широко тяло. Широки мускулести гърди, силно развити мускули на бедрата и подбедрата. Мощни, с дебели кости, широко поставени крака.
Главата - къса, широка и плоска. Гребен - граховиден, менгуши- малки, околоушки- червени. Лицето не е оперено. Очи- светложълти, оранжеви или червени. Краката и кожата - бели или жълти. Масивно тяло. Главата е малка в сравнение с тялото. Гребен - граховиден. Краката - жълти, много добре оперени.
ОПЕРЕНИЕТО Бяло Бяло, богато и пухкаво. Бяло, твърдо и добре прилепнало към тялото. Много богато. Два типа - светъл и тъмен.
ЖИВА МАСА, kg 1. 6-2. 1/1. 8-2. 5 2. 4-3/3-3. 5 3-3. 5/4-5 5/6
НОСЛИВОСТ, бр. 250-300 160 100-120 80-100
МАСА НА ЯЙЦ. , g 57-65 60 55-60 55-65
ЧЕРУПКА Бяла Бяла Бяла Кафява
ПРЕДИМСТВА Висока скорозрелост; добро оползотворяване на фуража; висока люпимост на яйцата; добра жизнеспособност на пилета. Висока скорозрелост, растежни способности. Добро оползотворяване на фуража. Много вкусно месо. Добре замускулено тяло. Добре развита мускулатура.
НЕДОСТАТЪЦИ Ниска носливостта, оплодяемостта и люпимостта на яйцата. Къснозрели, ниска носливост,. груби кости

ПОРОДИ ПУЙКИ

БЕЛТСВИЛТСКА ШИРОКОГРЪДА БРОНЗОВА БЯЛА ИМПЕРАТОРСКА НОВОЗАГОРСКА
ИЗПОЛЗВАНЕ яйца и месо месо месо месо
ПРОИЗХОД САЩ САЩ САЩ България
СЪЗДАВАНЕ Кръстосване на бронзови, бели, черни, диви пуйки Отбор от Бронзовата Бялата холандска х Широкогръдата бяла. Стихийно кръстосване на различни породи
ЗНАЧЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ САЩ и Европа. Изходна форма при бройлерно производство Широко в САЩ и Европа, чистопородно и кръстосване САЩ и Европа. У нас от 1960 г. Основна в личните стопанства
ОСОБЕНОСТИ Компактно тяло; равни, сравнително добре развити гърди; краката са предно поставени; оперението е бяло Една от най- тежките породи; много широки, дълбоки, добре замускулени гърди. Оперението е черно с бронзов оттенък, при пуяците предната част кадифено-черно, при пуйките по гърба, крилете, гърдите- бели ивици Едро, добре закръглено тяло, широки гърди, дълга, добре замускулена гръдна кост. Оперението е бяло, пуяците имат на гърдите кичур от черни конецовидни пера. Тялото е сравнително дребно. Основният цвят на оперението е черен, но се срещат бели, кафяви, сивопепеляви
ЖИВА МАСА, kg ж- 5-6/ м- 10-11 9-11/17-20 8-9/14-16 3-5/7-8
НОСЛИВОСТ 100-120 55-60 80-90 30-50
ПРЕДИМСТВА Дребен размер, като майчина форма за бройлерно производство. Висок добив на месо с отлично качество, интензивен растеж- на 17 седмици- 6. 6 kg Интензивен растеж- на 16 седмици 5. 5-6 kg Издръжливи, непретенциозни към условията, добре използват пасища, сравнително лесно се отглежда
НЕДОСТАТЪЦИ ниска носливост Силно изразен инстинкт за мътене, неподходящи за промишлено производство на месо, нископродуктивни

ПОРОДИ ПАТИЦИ

ПЕКИНСКА РУАНСКА МУСКУСНА ИНДИЙСКИ БЕГАЧ
ИЗПОЛЗВАНЕ за месо за месо за месо за яйца
ПРОИЗХОД Китай Франция, XIX в. Южна Америка Югоизточна Азия.
МЕТОД И УСЛОВИЯ НА СЪЗДАВАНЕ 1873 г. в САЩ, интензивна селекция, влята кръв от Ейлсбъри и Индийски бегач. Одомашнена дива патица, отбор по жива маса. Единствен представител на род Cairina. През 1850 г. внесена в Англия, където е усъвършенствана
ЗНАЧЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Широко. Основна порода за месо при хибридизация и производство на мюлари. Европа. Използва се при производство на мюлари, с най-вкусен черен дроб. Широко. Бащина форма при производство на мюлари. Отглежда се и чистопородно. В схемите на хибридизация за повишаване на носливостта
ОСОБЕНОСТИ Тяло- добре замускулено, дълго, широко, леко приповдигнато; глава- удължена, средно голяма; очи -тъмносини; човка-къса, широка, оранжева; шия- средно дълга, леко извита; гърди-широки, изпъкнали; криле- малки, плътно прилепнали; опашка- къса и широка; крака-къси, дебели, оранжеви; кожа-жълта; оперение- бяло със слабожълтеникав оттенък. Тяло-обемисто, масивно, хоризонтално поставено; глава-удължена, тясна, с дълга и широка човка; шия-средно дълга, леко извита; криле-дълги, плътно прилягащи; крака-средно дълги, оранжеви, с тъмни нокти. Типично за дивата патица оцветяване- женските кафяво-сиви, патоците- пъстро оперение. Тяло- дълго, широко, хоризонтално поставено; тлава-дълга с червени корали, лице- голо; човка-изострена, с телесен цвят; гръдна мускулатура- силно развита. крака-невисоки; кожа - бяла; опашка- дълга с твърди пера. Не е водолюб.. При патиците с тъмно оперение крилата са бели и обратно Среща се и бяло, синьо, шоколадово, черно, ивичесто, сребристо. Бутилкообразно, почти вертикално поставено тяло. Дълга и тънка шия. Високи крака. Съществуват няколко разновидности - бели, червеникаво-жълти, червеникаво-бели.
ЖИВА МАСА 3-3,5/3. 5-4 3-3,5/4 3-3. 5/4-4,5 (до 6) 1. 7-1. 8/2
ЯЙЦАТА 120-150 броя, бели 80-100 броя, светлозелени 60-80 броя, бели 180-200 броя, бели
ПРЕДИМСТВА Скорозряла; интензивен растежа; добро месо; добро оползотвор. на пасища и водни басейни; добри носливост и адаптивност Крехко месо с изключително добри вкусови качества. Добри растежни способности. Спокоен темперамент. Висококачествено месо, доближаващо до месото на дивата патица. Пригодна за угояване за черен дроб. Добро оползотворяване на зелени площи. Яйца с много добри качества. Притъпен инстинкт за мътене.
НЕДОСТАТЪЦИ Отлага повече мазнини. Поради пъстрото оперение получените трупчета нямат добър търговски вид. Силен мътачен инстинкт. Затруднено инкубиране на яйцата. Ниска жива маса

ПОРОДИ ГЪСКИ

ЛАНДЕНСКА БЕНКОВСКА БЯЛА
ПРОИЗХОД Франция България
СЪЗДАВАНЕ Чрез отбор от Тулузката гъска по по- ниска маса, по-голяма подвижност, по- голяма склонност към пасищно отглеждане Чрез кръстосване на местни гъски от района на с. Бенковски, с Тулузка, Бяла унгарска, Емденска, Рейнска гъска.
ЗНАЧЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Една от най- широко разпространените в света. У нас от 1982 г. Широко у нас
ОСОБЕНОСТИ Спада към групата на среднотежкия тип и имат добри месни качества. Цветът е тъмносив, коремът е бял. Човката и краката са оранжеви. Птиците са със и без коремни гънки. По-дребна от ланденската. Оперението е с бял цвят, но се срещат и птици с леко сиво оцветяване по крилата, очите са синьо-сиви.
ЖИВА МАСА, kg 6-7/7-8 (10-11) 5-5,5/5,5-7
НОСЛИВОСТ 35-40/ 180-200 g 20-25/180-190 g
ЧЕРУПКА бяла бяла
ЧЕРЕН ДРОБ 700-900 г. , но не от най- добро качество. 400-500 г. , с високо качество.
ПРЕДИМСТВА Добра присопосбимост, подходяща за екстензивно и интензивно отглеждане Подходяща както за интензивни технологии, така и за екстензивно отглеждане.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аграрна икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.