"Новта цивилизация. Политиката на третата вълна" според Алвин и Хейди Тофлър


Категория на документа: Икономика
Реферат

По:Икономика на труда
Тема:,,Новта Цивилизация.Политиката на третата вълна'' Според Алвин и Хейди Тофлър
Изготвил:Стилиян Слвов Ковачев
Специялност:Макроикономика
Фак.№1008331048
Дата:27.12.2011

В своята книга "Новата цивилизация" Алвин и Хайди Тофлър ни въвличат в едно мислено пътешествие в бъдещето, преминавайки през всички сфери на съвременното икономическо общество.С това как иконмиката постепенно се променя в една нова насока,чрез модернизация на техниката и замяната на човшкия труд с компютъра.

Алвин и Хейди Тофлър ни предлагат начин да видим настоящтото безредие в полжителните рамки на едно динамично вълнуващто бъдеще.Те се занимават,говорят и пишат за бъдещето и правилно разбират ,че разпространението на информация в настоящия момент се превръща в основна производителна сила на човечеството,с това как информационната революция променя структурата,темпото и същността на всяка една област в живота ни -работа,телевизия,семейство и други.

В книгата си Алвин и Хейди акцентират върху три периода(вълни) в икономиката,Първа, Втора и Трета вълна на промяната.

Преди Първата вълна на промяната наричана още Аграрна революция,хората живеят на малки често мигриращи групи и се изхранват предимно с лов,риболов и скотовъдство.След идването на Аграрната револзция преди около 10 млн. години обхождайки цялата планета оставя след себе си села и боработваеми земи и нов начин на живот.Нейния переиод е от 8000г пр.н.е. до 1650-1750г.

Втората вълна настъпва след 1750 година-Индустриална революция,започва с промени в производството на държави от Европа и Северна Америка.В много доскоро земеделски държави с строят стоманодобивни и автомобилни заводи,текстилни и консервни фабрики,железопътни линии и заводи за обработка на храни.Индустриалната цивилизация като продукт на Втората вълна управлява на земята също до достигането на своя апогей.Повратната точка настъпва през 1955г. в САЩ ,когато за първи път броя на работниците в сверата на услугите надвишава броя на тези от производството.

Третата вълна на промяната наречена още ,,информационна революция'' започва от 1955г и продължава в наше време.

И трите периода се усвояват по различен начин от различните държави,това зависи от тяхното икономическо състояние и географското им положение.

Сблъсък на цивилизации

Теорията за вълните на конфликта показва, че основния конфкт, който предстои не е между исляма и запада или " останалите срещу запада". Най-дълбоката икономическа и стратегическа промяна е започващото разделение на света на три отделни, различни и потенциално противоположни цивилизации - на първата, втората и третата вълна. По време на процеса на преминаване от първата към втората избухват конфликти , стачки, бунтове, граждански размирици между земевладелците и търгавските групи на индустрията. Този модел се повтаря в почти всички индустриализиращи се държави като САЩ, Япония, Германия и Великобритания.След индустриализацията си атлантическите държави имат нужда от пазари и суровини от отдалечени райони затова развитите сили във втората вълна започват войни за завладяване на колонии и стават господари на много африкански и азиатсти държави, които още не са преминали прехода.

Днес подредбата на световните цивилизации е различна. Стремглаво се движим към коренно различна композиция на силите, която ще създаде не свят, разделен на две, а на три ярко контрастиращи и съперничещи си цивилизации. Символ на първата е лопатата, на втората - конвейерът, а на третата - компютърът. Секторът на Първата вълна доставя селскостопанските суровини и полезните изкопаеми, секторът на Втората вълна предлага евтина работна ръка и масово производство, а бързоразрастващият се сектор на Третата вълна започва да управлява на базата на новия начин на създаване и използване на познанието.

Народите на Третата вълна продават на света информация и изобретения, управление, култура и масова култура, високи технологии, софтуер, образование и квалификация, здравеопазване, финансови и други услуги. Една от тези дейности може да се окаже и военната защита, основана на командването на въоръжените сили на Третата вълна (Именно това осигуриха високотехнологичните държави на Кувейт и Саудитска Арабия във войната в Персийския залив.)

С преобразуването на икономиката на Третат вълна държавите са принудени да се откажат от част от своя суверинитет и да възприемат увеличаващата се икономическа и културна намеса отвън. Така, докато поетите и интелектуалците от изостаналите региони пишат национални химни, поетите и интелектуалците в държавите от Третата вълна възпяват достойнствата на "света без граници" и "планетарното съзнание". Получаващият се сблъсък на идеи, който отразява крайно различните нужди на две коренно разграничаващи се цивилизации, може да предизвика едни от най-страшните кръвопролития в следващите години.

Ако днешното преразпределение на света от два в три сектора все още не е ясно очертано, то е защото преходът от икономиката на тежкия физически труд на втората вълна към икономиката на третата вълна, базинана на интелектуалния потенциал, все още не е напълно завършил. Дори в САЩ, Япония и Европа вътрешната борба за контрол между елитите на втората и третата вълна не е приключила. Важните институции и сектори на произвадството на втората вълна са действащи, политическите и лобита продължават да са на власт.

Крайният заместител

Много промени в системата от знания на обществото преминават направо в бизнесоперации.Именно системата от знания е по-важна за фирмата,отколкото банковта,политическата или енергийната система.Новата технология обръща с главта надолу теориите на Втората вълна.Вместо да произвеждаме стоки за масовта употреба, вървим към демасовизирано производство.Следствието е бум от стоки и услуги по заявки на клиента.Последните производствени технологии,управлявани с компютри,правят възможно,при това и евтино,безкрайно многообразие.Например една находчива компютърна програма,включенакъм струг,може да нареже по-голям брой детайли от същото количество стомана в сравнение с повечето майстори стугари.Тази система съкращава разходите за склад и транспорт същто така науката води до пестене на време от транспорт и наоткриването на материали змаестители.

Познанието срещу капитала.

Виторио Мерлони е 61 годишен италиански бизнес мен , който произвежда 10% от всички перални машини в Европа , най-сериозните му конкуренти са шведската фирма "Електролукс" и холандската "Филипс".Според него ние сега се нуждаем от по-малко капитал да свършим същото нещо, което в миналото е изисквало повече средства.Познанието както намалява необходимостта от суровини, труд, време, пространство, капитал и други вложения, се превръща в крайния заместител , като централен ресурс на една модерна икономика.Щом това стане стойността му много се повишава.

Как създаваме блага
Докато земята,трудът,суровините и капиталът са фактори на производство на икономиката на Втората вълна от миналото,познанието,използвано тук в щирок смисъл,включващ данни,информация,образи,символи,култура,идеалогия и ценности е централен ресурс на икономиката от третата вълна.Това което прави икономиката на Третата вълна револзционна,е фактът,че докато земята,трудът,суровините и дори капиталът може да се гледат като ограничени ресурси,позннието е неограничено като цяло.Стоиноста на една фирма на Втората вълна може да се измери в рамкит и на дълготраините и активи,като сгради,машини,акции и стокови запаси.Цената на печелифшите фирми на Третата вълна обаче все повече се определя от способността стратегически и оперативно да се усвоява,генерира,разпространява и прилага познанието.Познанието двигателя на новия период спомага за модернизирането на много фабрики и предприятия с което се повишава разнообразието и подхранва възможността за избор на продукти от различен тип размер и цвят.А Също така дава възможност на много малки фирми от 20 човека да вършат същата работа на фирми от по 500 човека,това води до тяхното фалиране или разделяне на по малки звена например компанията Ен Би Си.Настъпват проблеми и в замяната на труда докато трудът във Втрата вълна е физически и лесно заменим във Третата не е така едни вискоквалифициран инженер за сетелити не притежава умения да бъде нает във фирма за млечни продукти.
В резултат на прехода работните места намаляват своя обем,организацията на фирмите е да се приспосбят по бързо към новатга ера,започва надпревара помежду им за модернизация на управление и разрущаването на бюрократичните.
Mатериал-изъм
Значението на безработицата в наше време- От 60те години насам преходът на физическия трудна втората вълна към сферата на услугите и свръхсимволните дейности на третата вълна става широкообхватен,драматичен и необратим.Днес в САЩ с този вид дейности е заета 3/4 от работната сила а факта че световния износ на,,интелектуална собственост'' е равен на износа на електроника и автомобили взети заедно или на сбора от гориво и храни.Масови уволнения,фалити и други катаклизми обхванаха икономиката,след като изостаналите производства закъснели да инсталират компютри,роботи и електронни иформационни системи,се оказаха пометени от лавинообразното надпреварване.Фактът,че общата заетост в производството през 1988г. бе на същтото равнище от 1968г. не означава че уволнените работници просто са се върнали на старите работни места.Напротив,компаниите имат необхдимост от коренно различен вид работна сила с въвеждането на повече технологии на Третата вълна.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Новта цивилизация. Политиката на третата вълна" според Алвин и Хейди Тофлър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.