Социална работа с приемни семейства


Категория на документа: Икономика


гр./с. .......................................

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Кандидати:
Име, презиме
и фамилия
ЕГН
Образование
Месторабота
Гражданство
На какъв език се говори в семейството: ...........................................................................
Религия: ...............................................................................................................................
Адрес:......................................................................Телефон: .............................................
2. Желаем да полагаме приемни грижи ............................................................................
3. Финансово и икономическо състояние:

а) среден месечен доход на член от семейството в лв.: ...............................................

б) жилище: собствено ¤ под наем ¤ брой стаи ¤
4. За какво дете бихте искали да се грижите?
възраст на детето/децата ...................................................................................................
брой деца .............................................................................................................................
предпочитания към пола на детето ...................................................................................
5. Можете ли да се грижите за дете:
а) с физически увреждания Да ¤ Не ¤
б) с умствени увреждания Да ¤ Не ¤
в) имащо нужда от лечение Да ¤ Не ¤
г) имащо нужда от допълни-
телно обучение Да ¤ Не ¤
д) физически малтретирано
в миналото Да ¤ Не ¤
е) преживяло сексуално насилие Да ¤ Не ¤
6. Непълнолетни деца, живеещи в семейство:
Име, презиме
и фамилия
Пол
Дата на раждане
Образование
Връзка с кандидата
1.
2.
3.
7. Други деца на кандидатите - които не живеят в дома или са починали:
Име, презиме
и фамилия
ПолСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа с приемни семейства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.