Социална работа с приемни семейства


Категория на документа: Икономикаг) друго ¤

2. От колко самостоятелни стаи се състои жилището Ви? ¤

3. Какъв е броят на членовете във Вашето домакинство? ¤

4. Каква е Вашата възраст? ¤ ¤

5. Владеете ли добре български език - Говоримо и писмено? Да ¤ Не ¤
6. На какъв език общувате вкъщи? ....................................................................................
7. Имате ли електричество и течаща вода? Да ¤ Не ¤
8.Каква е Вашата трудова заетост?....................................................................................
9. Цялото семейство, включително децата Ви, подкрепя ли идеята да станете
приемно семейство? Да ¤ Не ¤
10. Какво ще си помислят Вашите роднини и приятели за Вас като приемно семейство.............................................................................................................................
11. Имате ли възможност да осигурите необходимото внимание за дете, настанено във Вашето семейство? ........................................... ..........................................................
12. Вашите ангажименти в работата ще бъдат ли проблем? Да ¤ Не ¤
13. Ще трябва ли някой друг да се грижи за детето, настанено във
Вашето семейство, докато Вие сте на работа? Да ¤ Не ¤
14. Бихте ли приели социален работник да посещава дома Ви редовно? Да ¤ Не ¤
15. Бихте ли приели биологичното семейство на детето, настанено във
Вашето семейство, да го посещава в дома Ви редовно? Да ¤ Не ¤
16. Опишете накратко жизнения си опит, който ще Ви помогне да бъдете приемно семейство..............................................................................................................................
17. Имате ли възможност да посещавате курсове за обучение? ....................................
18. Защо искате да станете приемно семейство? ............................................................. ................................................................................................................................................

Ако желаете да кандидатствате за приемно семейство и да бъдете посетен от социален работник, моля, изпратете този въпросник до директора на дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене. Моля, напишете Вашите имена и адрес:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Адрес:....................................................................................................................................
Телефон за връзка: ...............................................Дата: .....................................................

Подписи:1.........................

2. ......................

Кандидатите за приемно семейство подават заявление до Директора на Дирекция "Социално подпомагане". Към заявлението се прилагат:
1. Копие от документ за самоличност;
2. Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или са с ограничени родителски права.
3. Декларация, че не са налице обстоятелствата (за този, който не може да бъде приемен родител).
4. Медицинско удостоверение, че не страдат от болести.
5. Документи, удостоверяващи месечния доход.
6. Декларация за сътрудничество с Отдел "Закрила на детето" в Дирекция "Социално подпомагане".
7. Въпросник за самооценка

Заявлението, което се попълва, представлява:

До
Директора на дирекция
"Социално подпомагане"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа с приемни семейства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.