Политики в закупуването на стоки


Категория на документа: Икономика1. Политики в закупуването на стоки. .
2. Процедури в закупуването на стоки.

1. Политики на снабдяване.

1.1. Определяне на основополагащите правила за взаимовръзките на отдела по снабдяване с другите отдели на организацията и отговорностите на снабдяването. В снабдяването може да имаме централизирано и децентрализирано управление и от тях зависи автономността на вземането на решението.

а) централизирана политика - свързана е с някои предимства:

- отстраняване на дублирането на дейности;

- има възможност да се получат отстъпки при закупуването на материалите и тяхното транспортиране, тъй като се обединяват всички потребности на фирмата;

- намаляване броя на поръчките за закупуваното количество материали;

- разработване на унифицирана политика по отношение на закупуването;

- създаване на специалисти по снабдяването;

- спечелване благоразположението на доставчиците;

- по-добро управление на запасите, въз основа на централизираната информация за нивото на запаса.

б) децентрализирана политика:

- при нестабилни пазари с вариращи цени (тютюн, кожи, памук);

- при организациите, занимаващи се с изследвания, проектиране и изработване на нестандартно оборудване.

- при многоинституционални организации и организации със заводи в различни страни или бизнес единици с относителна самостоятелност.

в) комбинация между двете основни политики;

г) осъществяване на процеса на снабдяване чрез екипи.

1.2. Политики, относно взаимовръзките с доставчиците и имиджа на организацията:

- политика на честно и внимателно отношение, спрямо персонала по продажбите на доставчиците;

- политика на честно и коректно провеждане на търговете;

- политика на предпродажбено техническо обслужване, за което фирмата е съгласна да плати разумна цена;

- политика на тестване на извадки преди поръчването на по-голямо количество от даден материал;

- политика на посещения при доставчиците с цел установяване на по-тесни контакти.

1.3. Политики на ценообразуване и избор на източници на снабдяване:

- оказване на въздействие върху развитието на взаимовръзките с потенциалните и съществуващите доставчици, а оттам и върху качеството на продукта и разходите за неговото произвеждане.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политики в закупуването на стоки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.