Международна икономика- лекции


Категория на документа: Икономика2. ИНСТРУМЕНТИ в анализите на международната търговия

2.1 УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯ - ТОТ

А) Дефиниция: ИЗНОС/ВНОС, по стойност, натура, ценови индекси;
Б) Подобряване; В) Влошаване;
Г) Използване в макроикономическите анализи

2.2 КРИВИ на НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ

А) Изразяват обща полезност; Б) Определят желания избор на потребителите; В) Успоредни са; Г) С отдалечеността си от началото на координатната система изразяват размера на полезността;
Д) Рационалност на потребителите.

2.3 Граница на производствените възможности и равновесие в отворена икономика

* ГРАНИЦАТА ИЗРАЗЯВА :
- Максимално възможни обеми от всички блага при пълно използване на ресурсите през даден период от време; при дадено равнище на технологии.
• Ефективност на икономиката

* РАВНОВЕСИЕ В ОТВОРЕНАТА ИКОНОМИКА:
- Ефективност в производството; Рационално потребление; Търгуваемост.

2.4 ОФЕРТНИ КРИВИ:

- Криви на търговско предлагане; Изразяват предложения за износ срещу внос; Изпъкнали са към оста, по която се мери износа; Определят ТОТ

* ДВИЖЕНИЯ на Офертните криви :

* Към оста на износа - влошаване на ТОТ
* Към оста на вноса - подобряване на ТОТ

3. НЕСЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ

3.1 Монополни структури; 3.2 Транспортни разходи;
3.3 Ценови различия/валутни курсове/;
3.4 Мита и извънтарифни ограничения.

3.1. МОНОПОЛНИ СТРУКТУРИ :
- В световното стопанство и в националното стопанство

- Голяма фирма - доминира на пазара
- Без мита и Извънтарифни ограничения.
- Без извън икономически ограничения върху вноса

* ЦЕНОВА конкуренция в световното стопанство

А) Намаляване на цените; Б) Картелиране на производството и реализацията; В) Лидерство в цените;
Г) Ценова дискриминация от - първа степен, втора ст.и трета ст.

* ИЗВЪНЦЕНОВА конкуренция в световното стопанствоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна икономика- лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.