Лицензиране на книга


Категория на документа: Икономика


2. лицата;
3. точното заглавие;
4. обема;
5. срока за отпечатване;
6. тираж на изданието;
7. срок на договора;
8. размер и ред на плащането на хонорара.
В споразумението се набляга на финансовите детайли. В България срокът на договора е 3 години, след изтичане му авторът може да издаде книгата си в друго издателство. При случай на изчерпване на тиража договорът се приключва, освен ако автора и издателя не искат да пуснат допълнителни бройки. Това може да стане като към стария споразумение се добави допълнителен анекс. В други ситуации се прави допълнение свързани с обема на произведението, но всичко това се прави ако двете страни са съгласни.
Начините на финансово заплацане на автора са три:
• % от коричната цена (той обикновено варира от 12% до 15%);
• твърд хонорар, за когото са се договорили предварително; това е практика при издаването на научната и специализираната литература;
• комбинация между твърдия хонорар и % от коричната цена.
Ако книгата е в малък тираж писателят може да се откаже от възнаграждението си , за да му издатат книгата или да му дадат бройки от книгата. Авторът може да инвестира в отпечатването на труда си, зависи дали издателството ще прояви интерис. Има и варианти за частицно и изчяло платено от автора издание.

4.Други субекти на авторски права в книгоиздаването.
Обектите на авторски права са произведения на литературата, изкуството и науката, които са резултат от творческа дейност и са изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма. Под защитата на закона за интелекнуалната собственост не попадат закони, наредби(всички видове актове на държавни органи), както и техните официалните им преводи, идеи, концепции, фолклорни творби, новини, факти и данни.
Авторските права върху преводи или преработки е на човека, който ги е направил, без това да нарушава интелекуалната собственост на автора на оригинала. Това не пречи на други да правят свои собствени преводи и преработки на една и съща творба. Съставителите на сборници, справочници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни също са под закрилата на закона за авторското право, стига да отговарят на критерия оригиналност, който стой в основата на авторското право.

За да има книгата ни някаква реална защита на авторските права е нужен ISBN-номер. Международната ISBN система е въведена в България през 1991 г. с ПМС № 38 на Република България от 6 март 1991 г. С него се създава Национална ISBN агенция, определят се нейните функции и задачи. Нормативен документ за тази дейност е приетият национален стандарт БДС 15716-83 (Номерация международна стандартна на книгите). По-късно е преведен международният стандарт ISO 2108 Information and Documentation - International Standard Book Numbering (ISBN).

ISBN се издава в ISBN службата в Народна библиотека само на издателства. Процедурата е крайно опростена и след регистрацията на издателството, номерата се получават и по е-мейл.

Самият ISBN, като обикновен номер, пряко не дава реална защита на авторските права на книгата , но комбиниран със Схемата за Депозит /където се оставят до 12 книги, според тиража, в Централна Депозитна служба/ са достатъчни за доказване на правата..

И последно ISBN-a има един друг много важен аспект - на базата на него се формира баркодът на книгата. А от години няма книжарница, която да набира заглавия на ръка - всичко е на баркодове.

http://www.bg-pravo.com/2013/04/1.html

http://www.bg-pravo.com/2013/04/16.html

http://www.wipo.int/ip-development/en/creative_industry/pdf/1009E-4.pdf

http://copyrights.bg

http://lex.bg/laws/ldoc/2133094401

http://www.knigite.bg/publishing.php

http://www.knigite.bg/vibration.php?id=301

http://www.kaldata.com

??

??

??

??

1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лицензиране на книга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.